صفحه اصلی
 نشرزاگرس
انتشارکتاب
کتب منتشره 
نویسندگان ما
پیوند
تماس با ما
مقالات
بررسی کتاب

P.O Box 358, 31 Adelaide Street East, Toronto, ON, Canada M5C 2J5
عزت مصلی نژاد، انقلاب خمینی و انقلاب حسینی، انتشارات زاگرس، تورنتو 2009

"گفتنی ها درباره این کتاب ارزشمند، دل نشین و در عین حال بحث انگیز که در لابلای آن عشق و زیبایی و ترقی خواهی و عدالت طلبی و شادی و امید و خردورزی ... درخشش دارد، بسیار است، ….استفاده ی نویسنده ی کتاب از شعرها، ضرب المثل ها، لطیفه ها، گفتار عامیانه، واژه های محلی، شعارها، نوحه های سینه زنی و غیره، خواندن کتاب را حتی برای عافیت طلبانی که ممکن است کاری به دنیای پر تلاطم سیاست نداشته باشند، جذاب نموده است."
از جناب حجت گلپایگانی 
نویسنده ساکن تورنتو  

"کتاب راحاصل رویاهای نویسنده دیدم. نویسنده امید و رویاهایی دارد که حق دارد تعریف کند و به این شکل بنویسد. زمانی که واقعیتهای تلخ جامعه، نفس کشیدن را سخت می کنند، وقتی روزگار سیاسی و اجتماعی پر از خشونت است، رویاها و قدرت تخیل می توانند مفری باشند برای ادامه ی زندگی. برای پروراندن امید. چرا که امید اولین تلنگر برای حرکت های اجتماعی ست. آن هم برای اجتماعی که دل مرده و دل بریده از دنیاست. از این دیدگاه، کار نویسنده امیدبخش است و بسیار مثبت که بسیار ارزنده است." 
از زهره رحمانیان 
نویسنده وفعال حقوق زنان، هانوفر

"نویسنده در بیست و سه فصل کتاب، از آغاز تا پایان، طنزگونه، با آرمان آزادی و برابری انسانها و رهایی شان از خرافات مذهبی، دو حسین را با سئوال و جواب هایی به اقتضای زمان در کنار هم قرار می دهد.... نویسنده به زیبائی، بین این دو شخصیت دوستی و رفاقت برقرار می کند و سمبل رفاقتشان را در نشستهایی با مکالمات طنزگونه و جامهای شرابی که به سلامتی یکدیگر می نوشند و در رابطه با نهضتی که باید عالمگیر شود، گفت و شنید و قرار بستن ها دارند، نشان می دهد."
ازنقد خانم مصی پادیاب، نویسنده ساکن تورنتو
This book is now out of print
Double click here to add text.